+48 533 029 448

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W KANCELARII DORADZTWA PRAWNEGO, AGENCJI DETEKTYWISTYCZNEJ TOMASZ ŁOTOCZKO

Administratorem Twoich danych osobowych jest Tomasz Łotoczko z siedzibą przy ul. Ogrodowej 17 w Mogilnie. Kontakt do administratora:prawniklotoczko@gmail.com
Dane osobowe klientów, kontrahentów są przetwarzane są w celu:
http://prawniklotoczko.pl/prawniklotoczko@gmail.comdoradztwa prawnego, ekonomicznego czy rzeczoznawstwa oraz realizacji umów cywilnoprawnych, wystawiania faktur, regulowania płatności oraz drobnych spraw życia codziennego na podstawie przepisów prawa oraz w celu zawarcia umowy. Dane osobowe będą przetwarzane ( w tym przechowywane) przez: oferty 2 lat a faktury 5 lat lub do czasu zrealizowania umów oraz do czasu wygaszenia roszczeń lat 6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
– dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego,
– pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
– uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
– występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
– celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
– stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
– ewentualnym źródle pozyskania danych;
– udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.